تماس با ما

 

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، بلوار استقلال، خیابان ایزدخواه، ساختمان اداری دانشگاه کوثر، مدیریت طرح و برنامه
 
کدپستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸
تلفن تماس: 32413832-058 داخلی 112
پست الکترونیک: planning@kub.ac.ir

Contact us

ساختمان اداری دانشگاه کوثر روی نقشه