اسناد فرادستی

شاخص های ارزیابی آموزش عالی

سند چشم انداز بیست ساله کشور

سند تحول راهبردی نظام آموزش علی کشور

سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور

سند نقشه جامع علمی کشور

سند دانشگاه اسلامی

سند راهبردی کشور در امور نخبگان

اولویت های پژوهش و فناوری کشور

منشور و موازین اخلاق پژوهش

نظام نامه اخلاق آموزش

برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

سیاست های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)

سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

سیاست ها و موضوعات راهبرد‌های هیات‌های امنای دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش عالی،پژوهشی و فناوری

شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

شاخص های سطح بندی دانشگاه ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شاخص های نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز (گرین متریک)

شاخص های نظام ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی